Nieuws

Beslist: kilometerheffing in plaats van BIV en verkeersbelasting

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de invoering van een slimme kilometerheffing voor auto’s. Dat vormt een onderdeel van het klimaatplan. De concrete uitwerking en invoering is echter voor rekening van de volgende Vlaamse regering.

Rekeningrijden

De basis van het rekeningrijden blijft een kilometertarief dat zich aanpast aan het tijdstip en de plaats waar een auto rijdt. De overheid wil op die manier verkeersstromen sturen en filevorming tegengaan.

Geen extra belasting

De betrokken ministers verklaarden tegelijk dat het de bedoeling is dat de kilometerheffing budgetneutraal is. Het is dus niet de bedoeling dat de burger aan het slot van de rekening meer belast wordt. De kilometerheffing komt volledig in de plaatste van de jaarlijkse verkeersbelasting en de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij de inschrijving van het voertuig.